PRIVACY VERKLARING

Je privacy is voor ons belangrijk. 

Mr Brightsite is de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van de persoonsgegevens op de website www.misterbrightsite.be. Dit gebeurt conform de nieuwe GDPR-regelgeving die in voege is getreden vanaf 25 mei 2018. 

Onze contact- en identificatiegevens zijn: Mr Brightsite, ondernemingsnummer 0827 959 336, Marialoopsteenweg 88, 8760 Meulebeke, België, email: michael@misterbrightsite.be

We maken gebruik van cookies.  

PERSOONSGEGEVENS DIE WE BEWAREN EN VERWERKEN

Mr Brightsite bewaart en verwerkt enkel gegevens die de bezoeker of klant zelf invoert via de verschillende pagina's van onze website.

Wanneer je je persoonsgegevens invult op onze website, dan worden deze bewaard op de servers en harde schijf van de computers van Mr Brightsite.


Wij hebben niet de bedoeling om zonder de toestemming van de ouders gegevens te verzamelen van min 16-jarigen. Indien je als ouder vaststelt dat je kind jonger dan 16 ons zijn gegevens heeft meegedeeld en indien je hiermee niet instemt, mail ons (contactgegevens onderaan) en dan verwijderen wij diens gegevens.

GEBRUIK VAN JE PERSOONSGEGEVENS EN WAAROM

WEBSITEBEZOEKERS 

Voor het gebruik van cookies, zie onze aparte cookie verklaring.

Heb je een mail gestuurd via ons contactformulier of rechtstreeks naar ons mailadres dan gebruiken wij deze gegevens om je een antwoord te mailen. 

GEREGISTREERDE WEBSITEBEZOEKERS

Mr Brightsite kan je persoonsgegevens die je bij registratie hebt ingevoerd, gebruiken om je nieuws, diensten of speciale acties aan te bieden (bv. via een nieuwsbrief) waarvan Mr Brightsite meent dat die interessant voor je kunnen zijn. 

DOORGEVEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Je gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden. 

De nieuwsbrieven of acties van op deze site geregistreerde aanbieders worden aan jou via ons doorgemaild, zonder dat wij je mail- of andere persoonsgegevens aan deze aanbieders bezorgen.

Je kan je hiervoor steeds uitschrijven (zie verder).

HOE LANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Je gegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is voor Mr Brightsite om haar hierboven vermelde doelen te realiseren en aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

JE GEGEVENS AANPASSEN, VERWIJDEREN EN OPVRAGEN

Uitschrijven uit het bestand van de nieuwsbrieven of acties kan heel eenvoudig onderaan elke nieuwsbrief via een uitschrijflink.


Via de contactgegevens onderaan deze pagina kan je vragen om je gegevens aan te passen in onze database of te verwijderen. Je kan ook navragen over welke gegevens van je beschikken. Om op deze vragen te kunnen beantwoorden hebben wij alleen je mailadres nodig. 

DE VERANTWOORDELIJKE CONTACTEREN

Mr Brightsite, Marialoopsteenweg 88, 8760 Meulebeke, email: michael@misterbrightsite.be

KLACHTEN

Bezwaren met betrekking tot de beveiliging, gebruik of verwerking van je persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Privacycommissie in België. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).